Архивни документи, свързани с ромите преди 1944 г.

Образуването на циганското културно –просветно дружество в Горна Джумая – 1949 година

Работата на малциствените цигански културно просветни организации в Петрич и Сандански - 1950 г.

Документи и материали свързани с ромите от ДА - Благоевград, Фонд 628, опис 4 , а. е. 28

Работа сред циганското население – решения, информации, доклади писма и други за времето от м. юни, 23.  1958 година до 23.12. 1968 г.
Обобщена справка за циганското население в Б лагоевградски окръг за 1963 г.
Справка за циганското население на Благоевградски окръг до 01.12. 1978 г.
Архивни документи свързани с преименуването на ромите, 50-80-те години
Ромски ученици и младежи
Арихвини материали свързани с ромите – 1984 г.
Статистически данни от 2001 г.

Начало