ЦЕНТЪР ЗА МЕЖДУКУЛТУРНОСОЦИАЛНО И ОБРАЗОВАТЕЛНО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

 

ТОЛЕРАНТНОСТ НА ЕДНА РЪКА РАЗСТОЯНИЕ

ИЗСЛЕДВАНИЯ И ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА РОМСКАТА КУЛТУРА В ЮГОЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Подкрепен от Фонд "Научни изследвания" МОН, конкурс "Петнадесета конкурсна сесия", Договор 1508/05

Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград

Designed by vov@iname.com