ДЕТСТВО И ЖИЗНЕНИ СВЕТОВЕ НА РОМИ В ЗАПАДНА БЪЛГАРИЯ

Анастасия Пашова

ИСТОРИЯ, ВСЕКИДНЕВИЕ И ЦЕННОСТИ НА РОМСКАТА КУЛТУРА

Анастасия Пашова, Йосиф Нунев

 
Исторически промени и тенденции в отношението към децата и детството в ромското семейство (спомени на родени 20-40-те и 60-80-те години) - Анастасия Пашова
Децата се раждат сега направо образовани... Опит за антропологическо изследване моделите на социализация на ромските деца в град Лом - Анастасия Пашова

Начало