Съдържание

Въведение.................................................................................................................... 5

Ромите в България..................................................................................................... 7
Анастасия Пашова, Йосиф Нунев

Патриархално семейство -род................................................................................ 19
Анастасия Пашова

Форми на самоорганизация в ромската общност.............................................. 29
Йосиф Нунев

Мъжете и жените в патриархалното семейство – функции и роли............... 39
Анастасия Пашова

Младост, любов и  женитба в миналото и сега................................................... 49
Анастасия Пашова

Детството в традиционното и съвременното ромско семейство................. 59
Анастасия Пашова

Училището.................................................................................................................... 71
Анастасия Пашова

Традиционно и съвременно облекло при ромитe................................................ 83
Йосиф Нунев

Храна и хранене при ромите.................................................................................... 91
Йосиф Нунев

Труд и поминък............................................................................................................ 101
Йосиф Нунев

Религия и религиозност............................................................................................ 115
Анастасия Пашова

Празници и празнуване............................................................................................ 127
Йосиф Нунев

Духовни ценности и жизнена философия в ромския фолклор....................... 139
Йосиф Нунев

Комуникативни практики сред ромите и ромският език.................................... 149
Йосиф Нунев

Първопроходците и прекрачването към модерността.................................... 157
Йосиф Нунев

Ромите в преходния период..................................................................................... 165
Йосиф Нунев

Ромите и Европейският съюз.................................................................................. 171
Йосиф Нунев

Нормативната база и ромският етнос.................................................................. 181
Йосиф Нунев

Вместо заключение или само за учители............................................................ 190

Литература.................................................................................................................. 191

 

Начало