Автобиографии на роми, записани 2005-2006 г.

На ста­ро­в­рем­с­ко вре­ме, ня­ма­ше кни­ги ка­то се­га
Пе­на, р. 1914 г., Бла­го­е­в­г­ра­д­с­ко

Ние бяхме седем деца, имахме и едни близначета
Ерина, р. 1921 г., Микрево

Аз съм благодарен, че децата ми са добре, че имат работа.
Кольо, р.1936

Ние си свикнахме от малки заедно да живеем с другите в селото и сме си мюсюлмани като тях.
Рамиз Петелов /Гъргата/, р.1937

Аз съм вярваща и редовно посещавам протестанска църква
Надка, р. 1942

Всички майки нека да са като мене
Митра, р. 1946,  Петрич

За­кон ня­ма ли, ня­ма жи­вот!
На­й­ден, р. 1948 г., му­зи­кант

Ние работихме с татко ми примитивно, но наследих занаята.
Нако, 1947, село, Петричко

Ама пак си отгледахме децата и всичките завръшиха осми клас
Марга, р.1947

Взе­ма­ме де­т­с­ки и с то­ва кър­пим по­ло­же­ни­е­то
Пе­чо, р. 1948 г., Благоевград, пе­ти клас

Да се раздавам на децата и внуците е голяма радост и  смисъла на живота ми.
Вишня, р. 1948

На­ше­то се­мей­с­т­во е вяр­ва­що
До­н­ка, р. 1950 г.

Знам  да си пи­ша име­то…
Ма­рия, р. 1950 г.

Сега разбирам, че е трябвало да си се изучим, за да бъдем някой у тоя живот.
Димка, р. 1952 г.

През 1979 година повярвах в Бог...
пастор Илия, р. 1956 г.

Обичам и мисля за ромската култура, тя е в душата ми...
Горица, р.1958 г.

Искам и моя син да се радва, също като мен...
Анжела, р. 1967 г.

Го­с­под на­п­ра­ви чу­до в моя жи­вот...
Ро­сен, р. 1970 г.

Аз съм тре­то по­ко­ле­ние хо­джа…
Жи­в­ко, р. 1972 г.

 Да ви ка­жа, аз съм бла­го­дар­на на Бо­га
Пе­тя, р. 1972 г.

Тук говорим български и турски език.
Милка Димева, р. 1973 г.

Искам да завърша училище, да кандидатствам в университет
Бисерка, р. 1990 г.